Hebben homoseksuelen betere seks?

Hebben homoseksuelen betere seks?

In opdracht van Esupplies (de moederorganisatie van Sextoyland) hebben we een landelijk onderzoek uitgevoerd naar het seksgedrag van Nederlanders in 2021.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten als het gaat om de verschillen tussen heteroseksuelen en homoseksuelen:

❤️ Homoseksuelen zijn 100% positief over eigen bedprestaties.

❤️ Bijna 90% van de heteroseksuelen heeft nog nooit een geslachtsziekte gehad.

❤️ 4x Zo veel one night stands onder homoseksuelen

❤️ Meeste trio’s onder homo - en biseksuelen

❤️ Ruim 81% van de heteroseksuelen heeft op dit moment een relatie

Uitleg onderzoek

In het onderzoek is gevraagd naar de seksuele geaardheid van de ondervraagden. De opties waren hier heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel, anders of zeg ik liever niet.
Uit de meest recente cijfers van het de LHBT-monitor blijkt dat tussen de 4% en 7% van de Nederlandse bevolking lesbisch of homo is. Het percentage dat zich aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht én tot iemand van een ander geslacht ligt hoger. Dit is gemiddeld 15,55%. Het percentage biseksuelen onder de ondervraagden ligt hoger dat dit.

Wil je deze afbeelding overnemen? Gebruik dan deze code:

<iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/5702773/embed' title='Interactive or visual content' frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:600px;' sandbox='allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation'></iframe>

Homoseksuelen zijn 100% positief over hun eigen bedprestaties

Alle ondervraagden die aangeven homoseksueel te zijn, geven aan hun eigen bedprestaties geweldig (8,33%), goed (83,33%) of oké (8,33%) te vinden. Niemand geeft aan de eigen prestaties tussen de lakens matig of slecht te vinden.

De heteroseksuelen zijn duidelijke minder tevreden over hun eigen bedprestaties, ongeveer 5% geeft zelfs aan hun prestaties matig of slecht te vinden.

Wil je deze afbeelding overnemen? Kopieer dan heel gemakkelijk deze code op jouw website:

<iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/5689243/embed' title='Interactive or visual content' frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:600px;' sandbox='allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation'></iframe>

Bijna 90% van de heteroseksuelen heeft nog nooit een geslachtsziekte gehad

87,1% van de heteroseksuelen geeft aan nog nooit in aanraking te zijn te geweest met een geslachtsziekte. Daarentegen geeft 54,5% van de homoseksuelen aan minstens één keer in aanraking te zijn geweest met een geslachtsziekte, 36,36% geeft zelfs aan 2 tot 5 keer in aanraking te zijn geweest met een geslachtsziekte.

Wil je deze afbeelding overnemen? Kopieer dan heel gemakkelijk deze code op jouw website:

<iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/5689443/embed' title='Interactive or visual content'
frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:600px;' sandbox='allow-same-origin
allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox
allow-top-navigation-by-user-activation'></iframe>

4x Zo veel one night stands onder homoseksuelen

Van de ondervraagde homoseksuelen geeft 41,88% aan geregeld (>5) een one night stand te hebben. Bij de heteroseksuelen is dit percentage 10,88%. Dat betekent dat homoseksuelen bijna vier keer zo vaak geregeld een one night stand hebben dan heteroseksuelen.

Onder de heteroseksuelen geeft 42,49% aan nog nooit een one night stand te hebben gehad, bij de homoseksuelen is dit percentage 16,67%.

Wil je deze afbeelding overnemen? Kopieer dan heel gemakkelijk deze code op jouw website:

<iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/5689639/embed' title='Interactive or visual content'
frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:600px;' sandbox='allow-same-origin
allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox
allow-top-navigation-by-user-activation'></iframe>

Meeste trio’s onder homo - en biseksuelen

Onder zowel homo - als biseksuelen geeft 75% aan minstens één keer een trio te hebben. Gemiddeld genomen geeft zelfs 65% aan twee keer of vaker deel uit te maken van een trio. Ruim 70% van de heteroseksuelen geeft juist aan nog nooit een trio te hebben gehad.

Wil je deze afbeelding overnemen? Kopieer dan heel gemakkelijk deze code op jouw website:

<iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/5689895/embed' title='Interactive or visual content'
frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:600px;' sandbox='allow-same-origin
allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox
allow-top-navigation-by-user-activation'></iframe>

Ruim 81% van de heteroseksuelen heeft op dit moment een relatie

81,28% van de heteroseksuele ondervraagden bevindt zich op dit moment in een romantische en seksuele relatie. Bij biseksuelen is dit percentage 54,84% en bij homoseksuele is dit maar 35,71%.

Homoseksuelen geven wel vaker aan zich alleen in een romantische relatie bevinden, namelijk 14,29%. Bij hetero - en biseksuelen is minder dan 2%.

Wil je deze afbeelding overnemen? Kopieer dan heel gemakkelijk deze code op jouw website:

<iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/5690080/embed' title='Interactive or visual content'
frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:600px;' sandbox='allow-same-origin
allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox
allow-top-navigation-by-user-activation'></iframe>

Deze resultaten zijn een onderdeel van een groot landelijk onderzoek naar het seksgedrag van Nederlanders in 2021. De andere resultaten van het onderzoek vind je hier.

Voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek kan je contact opnemen met Stephan van Esupplies:  

0591561908

[email protected]

NB: We hebben in de enquête gevraagd naar de geaardheid van de ondervraagden. Hierin hebben we ook de optie ‘anders’ gegeven. Het aantal mensen dat heeft gereageerd met ‘anders’ was gering, daarom hebben we de keuze gemaakt om dit niet mee te nemen bij de belangrijkste uitkomsten.

Dit product is toegevoegd aan je winkelwagen!