WINTER SALE: KORTINGEN TOT WEL 60% >

Intersekse: Alles wat je moet weten

Intersekse: Alles wat je moet weten

Wat is intersekse?

Intersekse beschrijft het verschijnsel als mensen niet overduidelijk als jongetje of als meisje geboren worden. Intersekse kent veel verschillende vormen en kan in diverse gradaties voorkomen. Wij duiken in de nog onbekende tussenwereld van de seksen.

Meerdere mogelijkheden

Intersekse laat zich niet in een klein hokje stoppen. Het is niet één soort aandoening of afwijking die exact aangeeft wat er mee wordt bedoeld. Het kan mensen betreffen die geboren zijn met een onvolgroeide penis en een soortgelijke vagina-opening of mensen die geboren worden met een vagina maar waarvan de clitoris zo vergroot is dat de vorm van een penis aanneemt. Maar het is ook mogelijk dat men wel met de typische uiterlijke geslachtskenmerken wordt geboren, maar dat de hormonen, chromosomen of de inwendige geslachtskenmerken tot het andere geslacht behoren. Intersekse heeft dus altijd een combinatie van beide geslachten, maar kan in verschillende vormen voorkomen.

Intersekse is niet zeldzaam

Intersekse is niet zo zeldzaam als je wellicht zou denken. Een op de tweehonderd Nederlanders heeft een vorm van intersekse. Dat getal blijft een schatting omdat er ook mensen zijn die wel intersekse zijn maar nooit door een arts zijn gezien, of mensen die wel intersekse zijn maar een andere diagnose hebben gekregen.

Medische kant

DSD, Differences /Disorders of Sex Development, de Engelse medische term voor dit fenomeen, vertaald als ‘verschillen / afwijkingen van seksuele ontwikkeling’, richt zich op de biologische en medische aspecten van intersekse. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw was het gebruikelijk dat intersekse personen door een medische behandeling werden aangepast aan de maatschappelijke indeling van man óf vrouw. Dit is nog maar kortgeleden veranderd. Tegenwoordig wordt sekse, net als gender, steeds vaker gezien als een begrip dat oneindig veel gelijkwaardige variaties heeft. Sekse omvat vele vormen van man, vele vormen van vrouw en vele vormen die niet passen in de bestaande ideeën over man of vrouw.

Intersekse is geen ziekte en hoeft dus niet behandeld te worden

Intersekse

Geaardheid

DSD heeft niets te maken met de geaardheid en is ook geheel anders dan transgender. Transgender houdt in dat de biologische geslachtskenmerken niet overeenkomen met hun gendergevoel, terwijl bij interseksuele mensen er geen verschil is tussen hoe ze zich voelen en hun biologische geslacht. Intersekse is iets dat je hebt, en transgender is iets dat je voelt. Seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken zijn dus niet hetzelfde. Maar we hebben wel met alle drie te maken, persoonlijk en maatschappelijk. Hoe ervaren wij onszelf, mannelijk of vrouwelijk, hoe denkt de buitenwereld daarover en hoe ziet ons lichaam eruit?

Sociale kant van intersekse

Intersekse kent naast de medische aspecten ook sociale aspecten. De uiterlijke verschijning en de onvruchtbaarheid in sommige gevallen zijn gevoelige onderwerpen. Daar komt bij dat er weinig informatie is over intersekse en dat ze te maken hebben met vooroordelen en onwetendheid van de omgeving. Schaamte en angst komt dan ook vaak voor en dit kan invloed hebben op de relatievorming van de interseksuele personen. Gelukkig komt intersekse steeds meer in de openheid, maar er valt nog een lange weg te bewandelen voordat dit is ingeburgerd. NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, is een van de weinigen die opkomt voor de belangen van intersekse personen.

Intersekse vlag

De vlag van de internationale intersekse gemeenschap

LHBTI

Intersekse personen voldoen niet aan de standaard definities van man en/of vrouw. En net als lhbt-ers hebben ook zij last van stigmatisering, schaamte en (zelf)acceptatie. Om die reden zou er een ‘i’ kunnen worden toegevoegd aan LHBT. Maar voor de interseksuele personen is dit geen vanzelfsprekendheid. Velen zien zichzelf niet in het hokje van de ‘i’, maar als een persoon met een geheim. En willen voorkomen dat ze als homo of trans worden neergezet, juist omdat dat helemaal niet aan de orde is.

Onzichtbaar?

Aan de meeste intersekse personen zie je aan de buitenkant niet dat hun geslachtskenmerken zich anders ontwikkeld hebben. Intersekse personen zijn ook onzichtbaar door het taboe dat er heerst. Wij hopen met dit artikel mee te werken om dat taboe te doorbreken en intersekse personen de zichtbaarheid te geven waar ze recht op hebben.